Pozor změna, telefon: 776 870 057 |

Jménem Stavokonzult Eduk, s.r.o. a SPST si Vás dovolujeme pozvat do našeho poradenského centra, kde můžete konzultovat problémy s okny, stínicí technikou či vratovými systémy ve dnech 21.-25.9.2021

Poradenské centrum OTVOROVÉ VÝPLNĚ A STÍNICÍ TECHNIKA bude opět na FOR ARCH Praha

 

Jménem Stavokonzult Eduk, s.r.o. a SVST si Vás dovolujeme pozvat do našeho poradenského centra, kde můžete konzultovat problémy s okny, stínicí technikou či vratovými systémy ve dnech 20.-24.9.2022.

 

STAVEBNICTVÍ

časopis Stavebnictví je vysoce odborný recenzovaný měsíčník, určený pro kompletní odbornou veřejnost ve stavebnictví. Cílovou skupinou čtenářů jsou všichni členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) a Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Koncepce časopisu Stavebnictví má za cíl předat čtenářům komplexní informace o aktuálním dění ve stavebním oboru, představit a zhodnotit technicky zajímavé projekty a seznámit s jejich investiční přípravou a realizací. Upozorňuje také na nové stavební výrobky či technologie. Časopis STAVEBNICTVÍ vydává Informační centrum ČKAIT v auditovaném měsíčním nákladu 33 890 výtisků. Ediční plán tohoto titulu na rok 2018 naleznete na webu https://www.casopisstavebnictvi.cz/file-inzerce/edicni-plan-2018.pdf

01.05.2018

 

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY

Magazín Energeticky soběstačné budovy je prvním českým titulem, tematicky se specializujícím na výstavbu a provoz staveb s nízkou energetickou náročností. Tento čtvrtletník je rozesílán jako elektronický interaktivní magazín na e-mailové adresy více než 40 000 odborníků stavebního oboru v České republice – všech členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Archiv všech čísel si mohou čtenáři zdarma stáhnout na webových stránkách www.esb-magazin.cz

 

 

Odběr novinek

Rudé armády 99, 403 01 Dolní Zálezly | telefon: +420 776 870 057 | email: info@stavoeduk.cz